Adress:
Den Helige Benedictus Kloster
Mariavall Tomelilla
273 92 Skåne Tranås
Klostret ligger ca 1,5 mil norr om Tomelilla vid riksväg 19,
se karta
Telefon:
0417 - 232 09
Epost:
Bankgiro:
5007-7692
Plusgiro (Postgiro):
Taget ur bruk