Högtid Predikan
7 Söndagen under året Älska fienden?
6 Söndagen under året Ska man lita på människor?
5 Söndagen under året Våra älskade systrar
Kyndelsmässodagen Att bli seende
3 Söndagen under året Lyssna uppmärksamt och be om Anden
2 Söndagen under året Vinet som gläder människans hjärta
1 januari – Julens oktavdag - MARIA, GUDS MODER Ett nytt år fyllt av glädje