Högtid Predikan
Pingstdagen Var och en förstår på sitt eget språk
7 Påsksöndagen Helga dem i sanningen
Kristi himmelsfärds dag För att uppfylla allting
6 Påsksödagen Från gudsfruktan till vänskap
3 Påsksöndagen Vem kan vi lita på?
Annandag Påsk Döden kunde inte behålla honom
Påskdagen Påskdagen
Långfredagen Korset, en icke-fråga?
Skärtorsdagen Eukaristin - påskens sakrament
Palmsöndagen Palmsöndagen
5 Söndagen i fastan Ett nytt förbund
3 Söndagen i fastan Jesus visste vad som finns i människan och befriar ur vanmakten
2 Söndagen i fastan Vad är normalt?
1 Söndagen i fastan Att sättas på prov
Kyndelsmäassodagen Att bli och förbli seende
4 Söndagen under året Makt bakom orden
3 Söndagen under året Trefaldigt uppvaknande - in i ljuset
2 Söndagen under året Hur människan blir Jesu lärjunge
Herrens Dop Döpt till evig glädje
Trettondag Jul Vägen till den stora glädjen
Maria Guds moder Genom Maria till Jesus