Covid-19, Coronavirus

De båda klostren på Mariavall tvingas nu meddela att fr.o.m. lördagen 21 mars och tillsvidare är de heliga mässorna, söndag som vardag, inte öppna för deltagande utifrån. Många av oss tillhör riskgruppen. Vår främsta uppgift är att be för kyrkan och världen, en uppgift vi förblir trogna. Vi ber att denna särskilda tid inte ska bli lång. Kyrkan hos systrarna och kapellet hos bröderna förblir öppna för bön och tillbedjan. Bikt är möjlig efter överenskommelse med p Ingmar på tel: 0709 38 10 92. Låt oss intensifiera fastetiden och be Herren om hans beskydd och hans hjälp.

Mariavall 19 mars 2020

Moder Christa Claesson, Pater Ingmar Svanteson

Jesu Moder Marias Kloster, Den Helige Benedictus Kloster

På stiftets hemsida uppdateras de anvisningar vår biskop Anders Arborelius beslutar för stiftet.

Den 17 mars gavs bland annat följande anvisningar:

  • Generellt uppmanas alla troende i Stockholms katolska stift att följa myndigheters rekommendationer och allmänna regler.
  • Mässplikten för söndagar och påbjudna högtider gäller inte tills vidare.
  • Den som är sjuk, eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska stanna hemma.
  • Om kyrkoherde/rektor bedömer att det inte går att fira den heliga mässan på ett betryggande sätt får den ställas in.
  • Söndagar och påbjudna helgdagar då man enligt ovan inte kan delta i den heliga mässan ska man fortfarande iaktta som en Herrens dag, t.ex. genom att följa den heliga mässan som sänds över nätet eller på televisionen. De troende uppmuntras till andlig kommunion, vilket också förutsätter att man är i nådens tillstånd. Också Rosenkransen i hemmet uppmuntras, samt bibelläsning.

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion: 
Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,
så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.