Corona-information

För påskens gudstjänster, Skärtorsdag – Påskdag, måste jag efter samråd med moder Christa, meddela att stiftets allmänna regel om att inga offentliga firas måste hållas. Vi har boende gäster som uppfyller det angivna maximala antalet av åtta personer.
På stiftets hemsida katolskakyrkan.se anges möjligheten att delta i gudstjänster digitalt.

/br. Ingmar