Corona-information

Kära Vänner!

Som ni säkert redan vet är det fr.o.m. 24/11 bistra villkor som gäller för gudstjänster.   Katolska stiftets hemsida säger bl.a.:

Regeringen meddelade den 16 november, att från och med tisdagen den 24 november får max 8 personer delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Stockholms katolska stift tvingas därför att från och med den 24 november ställa in alla offentliga gudstjänster tills vidare.

Regeringen har meddelat att utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor, men om det inte fungerar kommer det att förlängas till över jul och nyår.

Systrarna har följande anslag vid kyrkporten och på sin hemsida: Den nya maxbegränsningen för allmänna sammankomster har ändrats till 8 Personer.
Detta gäller från den 24 november och 4 veckor framåt.
Under denna tid har vi inga öppna gudstjänster. Kyrkan är öppen för enskild bön.
I vår bön är ni alla indragna.  

För den Helige Benedictus kloster kan följande tilläggas:

På söndagar, med början den 29/11, ges möjlighet för enskilda och för familjer att ta emot den heliga kommunionen mellan 15.00 och 16.00.    

Pater Ingmar är tillgänglig för samtal/bikt. Tel: 0709-381092. 

Dagligen läggs en predikan ut på denna webbplats. Kapellet är öppet som vanligt för bön och stillhet, också när bröderna har sina gudstjänster.

Advent är hoppets tid. Bönen är hoppets språk. 

Låt oss intensifiera vår bön.

Den 23 november kom följande kompletterande meddelande från biskop Anders Arborelius:

Biskopen skriver att ”möjligheten kvarstår för våra församlingar att erbjuda mindre grupper – enligt normen om maximalt åtta personer – att delta i mässa”. Därför kommer bröderna att tills vidare fira mässa i Den helige Benedictus Kloster på onsdagar (som vanligt) och på lördagar kl.8.30.Dörren är öppen, men antalet deltagare måste begränsas till 6 personer utöver bröderna.

bröderna genom

/br. Ingmar