Föredrag/predikan ekumenisk konferens, Östermalmskyrkan Kristianstad 2011-10-14

Föredrag/predikan vid Ekumenisk Konferens Östermalmskyrkan Kristianstad 14.10.2011 Hjärtats renhet – det finns något lockande i själva uttrycket. Intuitivt anar de flesta att ett rent hjärta är något gott, något att längta efter. Utan så många förklaringar förstår människan att ett rent hjärta är något att sträva efter. Någon reserverar sig kanske för risken att bli

Fattigdom, kyskhet, lydnad

Fattigdom, kyskhet, lydnad.   Inledningsord vid utställning i Ystads klostermuseum 28/9 2003 Är det inte anmärkningsvärt att ett modernt museum i Sverige år 2003 arrangerar en utställning med temat ”Fattigdom, kyskhet, lydnad”? De tre orden hör ju knappast till vår tids dominerande ideal. Fattigdomen tror vi oss ha utrotat, kyskhet – nästintill föraktad, och lydnad

Gudsbilder och Den Heliga Treenigheten

Gudsbilder och Den Heliga Treenigheten – föredrag i Vitaby Kyrka 18/3 2012 Alla troende, egentligen alla människor, har någon slags föreställning om Gud, även om den ofta är oklar, dunkel, tanken om ett ”högsta väsen”, eller mest omedveten. Denna föreställning får konsekvenser inte bara för hur de ser på tillvaron och sin plats i den,

Enhetens mysterium – Vad är egentligen enhet?

ENHETENS MYSTERIUM Vad är egentligen enhet? Föredrag under Böneveckan för Kristen Enhet Hässleholm 16-18/1 2004   Inledning – Begreppet enhet När vi hör ordet enhet eller ordet en går associationerna i första hand till sociologin eller till matematiken. (Möjligen också till administration och organisation – det finns militära enheter och allmänna enheten t.ex. på Länsstyrelsen.)

Inlägg i debatten kring filmen ”Nunnan” i Krykans Tidning 2007

Till Kyrkans Tidning Herr Redaktör, Anhåller att nedanstående införs under rubriken Opinion. Med hälsning Br. Ingmar Svanteson Klosterliv bör starkt ifrågasättas, skriver Lars-Åke Lundberg i Kyrkans Tidning 20/07, åtminstone i den form som visas i filmen Nunnan. Som motsats till detta sätter han det konkreta engagemanget för de nödställda. Stöd menar han sig finna hos

Varför sjunger vi? – Lite teologi för körsångare

Varför sjunger vi? – Lite teologi för körsångare. Vid Riksfest (Sveriges Kyrkosångsförbund) i Kristianstad 19 maj 2012 br. Ingmar Svanteson OSB Varför sjunger vi? Jag ställde den frågan till en av systrarna i Mariavalls kloster och svaret kom spontant och utan tvekan: ”För att vi älskar”. Systern får stöd hos kyrkofadern Augustinus: ”Sång är något

Maria – förebild, hjälpare och moder

Maria – förebild, hjälpare och moder Föredrag i Eljaröds kyrka 10 maj 2009. Inledning Så länge det har funnits kristen tro i dessa trakter har Maria varit med. Hon kom med sin son. De äldsta vittnesbörden, inte minst runstenarna, bekräftar detta. Varhelst Kristus förkunnades och togs emot, har Maria funnits med. I kyrkobyggnaden såg folket

Den helige Benedictus regel – något om dess egenart och roll i västerländskt klosterliv

Den helige Benedictus regel – något om dess egenart och roll i västerländskt klosterliv. Föredrag, lätt bearbetat, hållet vid Nydala klosterkyrka 24.03.07 Inledning Den helige Benedictus regel (RB) är en liten bok på styvt 60 sidor. 73 kapitel av olika längd. Den översattes för första gången till svenska år 1991, men har spelat en märklig

Kristus – framtidens Herre

Kristus – framtidens Herre Predikoföredrag vid Ekumenisk konferens 21-10-2012 Östermalmskyrkan Kristianstad Br. Ingmar Svanteson Det är inte svårt att finna stöd i bibel och den kristna traditionen för dagens tema, ”Kristus – framtidens Herre”. Det första ord som kommer för mig är ur bibelns sista bok: ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han