Tror vi på kyrkan? – Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 2011-01-18

Hur ser vi på att vara kyrka/församling? – Tror vi på kyrkan? Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad den 18 januari 2011. Ingmar Svanteson – katolsk präst och benediktinmunk Som katolik finner jag det glädjande att dessa ekumeniska samtal fortsätter. Inte minst att vi nu går vidare från de senaste årens viktiga teman om dop,

Trofasthet

TROFASTHET Människan i det utgående andra årtusendet utsätts för ständigt nya intryck och lockas att starta ständigt nya projekt. Visserligen är det inte något helt nytt. Redan aposteln Paulus konstaterar i Athén att man där ägnade ”all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen”[1]. Vår tid ger

25 år som katolsk präst

25 år som katolsk präst Mariavalls vänners årsmöte 20.3.2010 Inledning Det hade funnits goda skäl att hövligt tacka nej till inbjudan att tala över detta ämne. Att tala om sin egen historia kan leda rejält fel, inte minst om prästen är munk. Dessutom är den enskilde katolske prästen egentligen ointressant, betydligt ointressantare än den ”pastor

Inlägg i debatten kring filmen ”Nunnan” i Krykans Tidning 2007

Till Kyrkans Tidning Herr Redaktör, Anhåller att nedanstående införs under rubriken Opinion. Med hälsning Br. Ingmar Svanteson Klosterliv bör starkt ifrågasättas, skriver Lars-Åke Lundberg i Kyrkans Tidning 20/07, åtminstone i den form som visas i filmen Nunnan. Som motsats till detta sätter han det konkreta engagemanget för de nödställda. Stöd menar han sig finna hos

Tror vi på kyrkan? – Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad 2011-01-18

Hur ser vi på att vara kyrka/församling? – Tror vi på kyrkan? Inledning vid ekumeniskt panelsamtal i Kristianstad den 18 januari 2011. Ingmar Svanteson – katolsk präst och benediktinmunk Som katolik finner jag det glädjande att dessa ekumeniska samtal fortsätter. Inte minst att vi nu går vidare från de senaste årens viktiga teman om dop,

Den helige Benedictus regel – något om dess egenart och roll i västerländskt klosterliv

Den helige Benedictus regel – något om dess egenart och roll i västerländskt klosterliv. Föredrag, lätt bearbetat, hållet vid Nydala klosterkyrka 24.03.07 Inledning Den helige Benedictus regel (RB) är en liten bok på styvt 60 sidor. 73 kapitel av olika längd. Den översattes för första gången till svenska år 1991, men har spelat en märklig

Föredrag/predikan ekumenisk konferens, Östermalmskyrkan Kristianstad 2011-10-14

Föredrag/predikan vid Ekumenisk Konferens Östermalmskyrkan Kristianstad 14.10.2011 Hjärtats renhet – det finns något lockande i själva uttrycket. Intuitivt anar de flesta att ett rent hjärta är något gott, något att längta efter. Utan så många förklaringar förstår människan att ett rent hjärta är något att sträva efter. Någon reserverar sig kanske för risken att bli

Inlägg i debatten kring filmen ”Nunnan” i Krykans Tidning 2007

Till Kyrkans Tidning Herr Redaktör, Anhåller att nedanstående införs under rubriken Opinion. Med hälsning Br. Ingmar Svanteson Klosterliv bör starkt ifrågasättas, skriver Lars-Åke Lundberg i Kyrkans Tidning 20/07, åtminstone i den form som visas i filmen Nunnan. Som motsats till detta sätter han det konkreta engagemanget för de nödställda. Stöd menar han sig finna hos