Kortpredikan – Det Heliga Korsets upphöjelse –

Jesu Moder Marias Klosters invigningsdag (1991)

– Fil 2:6-11 Ps 78:1-2,334-38  Joh 3:13-17 –

Jesu Moder Marias kloster invigdes denna dag, året var 1991.

Både klostret och korset är tecken, inte för att döma, utan för att rädda. Det utgår kraft från korset.

Mässan firades i strålande sol i klostergården (kyrkan var ju då ännu inte byggd). En lång rad av gratulanter köade. En ivrig gratulant, tillika donator av marken, skyndade fram och utropade: ”Himlen har landat!” 

Ändå – som korset är också klostret ett motsägelsens tec­ken. De som bara är nyfikna kommer och går. Vänska­per prövas.

De som lever i klostret prövas, om de verkligen söker Gud.

Mycket skall avslöjas och luttras på vägen. Det är inte självklart att männi­skan vill bli räddad, inte att hon älskar korset.

Men Guds avsikt är orygglig. Korset och klostret är upp­höjda för att rädda. För att lära oss att söka och leva av Herrens barmhär­tighet.

”Fräls oss, Kristus, vår Frälsare, med korsets kraft. Du som lyfte Petrus ur djupet, förbarma dig över oss.”