Kortpredikan

– Jes 55:10-11  Ps 34:4-7,16-19 Matt 6:7-15 –

Guds ord utför sitt uppdrag.

Inte automatiskt. Uppdraget utförs när människan tar ordet i sin mun och gör det till sitt ord, det betyder när hon ber och lever i trons lydnad.

Den som säger ”Fader vår” upphöjs från slavens och tjänarens tillstånd till barnets tillstånd.

Den som använder Guds namn med fruktan och frimodighet, blir själv helig.

Den som ber om Guds rikes ankomst låter riket växa till i det egna hjärtat.

Den som överlåter sig åt Guds vilja upptäcker att hon blir ledd.

De som ber om ”bröd”, ber inte bara om bröd för kroppen. De ber om det övernaturliga bröd som är Guds ord, den andliga näring och klarsyn de behöver varje dag.

Det ger kraft att göra det bara Gud kan, att förlåta dem som skadat och sårat dem.

De får kraft att härda ut i prövningen och att avvisa den Onde.

De ber inte med egna ord. De ber med Guds ord för att förvandlas till det Ord de tar i sin mun.

Kyrkan lägger Fader vår i de troendes mun direkt efter den eukaristiska bönen.  

Fader vår är eukaristisk.

Eukaristin förvandlar kommunikanten till det hon tar emot i sin mun.

Hon säger sitt Amen i tro och handling.