Kortpredikan

– 1 Kung 10:1-10 Ps 37:5-6,30-31,39-40 Mark 7:14-23 –

Salomo beskrivs som en orientalisk sagokung, omgiven av prakt och lysande glans. Drottningen av Saba blir ”utom sig av förund­ran”.

Det är en skugga av verkligheten, en profetia om den sanne Ko­nungen, vår Herre Jesus Kris­­tus.

Människorna förundrades när de såg hans underverk och hörde hans vishet. ”Vem har talat som den mannen talar?” Lärjungarna frågar: ”Vem är han? Till och med vågorna och vin­den lyder ho­nom.”  

Ändå pekar det hela tiden vidare. Hans apostel, som själv fått skåda det ingen tunga får uttala, säger: ”Vad intet öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.”

Det som hindrar människan att se finns i henne själv. Jesus talar om människans hjärta, präglat av onda tankar, själviskhet, avund, hög­mod…

Redan den vise Salomo hade visat vägen: ”Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv.”

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.”