Kortpredikan

– Jes 58:9b-14 Ps 86:1-6 Luk 5:27-32 – ”Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig si­nar.” Kan man tänka sig ett hoppfullare löfte? Att ha tillgång till en källa som inte sinar. Herrens önskan och vilja för människan formuleras redan av hans profet. Det är de sjuka som behöver läkare. Jesus

Kortpredikan

– Jes 58:1-9a Ps 51:3-6a,18-19 Matt 9:14-15 – Profetens ord i dagens läsning har ofta citerats av världsförbätt­rare och reformivrare. Men den som vill ”lossa orättfärdi­ga bojor och lösa okets band” måste först befrias från egna bojor för att inte fångas i pela­gi­ansk aktivism.  Efter ett tag blir dessa aktivister desillusionerade, ”hänger med huvudet som ett

Kortpredikan

– 5 Mos 30:15-20 Ps 1:1-4,6 Luk 9:22-25 – Många klagar över hur svårt det är att se klart och hitta rätt i livet, men när klarhet erbjuds, ryg­­gar hon ofta tillbaka. Ibland med go­da skäl när ”klarheten” är falsk, men tyvärr ryggar hon också tillbaka inför sanning­en. Det finns en förförisk lust i människan att

Kortpredikan

– Jak 4:1-10 Ps 55:7-11a,23 Mark 9:30-37 – Dagens avsnitt ur Jakobs brev kan vara frustrerande att höra just på fettisdagen, men låt oss ta det som en förövning till fastetiden.   Jakob ger en förklaring till varför det finns så mycket kamp och strid ibland oss. Han ställer en retorisk fråga: ”Är det inte

Kortpredikan

– Jak 3:13-18 Ps 19:8-10,15 Mark 9:14-29 – Kampen om människan pågår hela tiden, i hela tillvaron. Den ser olika ut, mer eller mindre dramatisk. I evangeliet ser vi hur onda makter sliter och rycker sönder människan. Sym­p­tomen tycks likna epilepsi, men det finns klart demoniska inslag. I Ja­kobs brev är det mindre dramatiskt, men handlar

Kortpredikan Petrus Biskopsstol

– 1 Pet 5:1-4 Ps 23 Matt 16:13-19 – Vi firar den dag då Petrus intog sin stol som biskop i Rom. Härskare, diktatorer och deras välden faller, förr eller se­nare. På­vedömet består. Diktatorer uppträder som ”herrar” och övervakar ofta ”av vin­nings­lystnad”. Petri efterföljare är ålagda att vaka över den anförtrodda hjor­den, inte ”av vin­ningslystnad utan

Kortpredikan S. Petrus Damiani, biskop och kyrko­lärare

– Jak 2:14-24, 26 Ps 112:1-6 Mark 8:34-9:1 – ”Blev inte Abraham rättfärdig genom gärningar?” frågar Jakob re­toriskt. Paulus tycks mena något annat: ”Männi­skan blir rättfärdig på grund av tron, oberoende av laggärningar” (Rom 3:28). Men i grunden finns det ingen motsätt­ning mellan Paulus och Jakob. ”Tron utan gärningar är död,” säger Jakob. Samtidigt är den

Kortpredikan

– Jak 2:1-9 Ps 34:2-7 Mark 8:27-33 – ”Gör inte skillnad på människor”, säger aposteln Jakob – långt fö­re mo­der­na jämlikhetsideal. Uppmaningen strider inte mot att visa sär­skild respekt för de äld­re och för föräld­rar, för både kyrklig och världslig överhet. Vi bry­ter inte mot Jakobs uppmaning när vi uppfostrar de unga att res­pektera till ex­em­pel

Kortpredikan

– Jak 1:19-27 Ps 15:2-4b,5 Mark 8:22-26 – Att bli frälst går inte på en gång. Hindren är flera och mannen som bo­ta­des från sin blind­­het be­höv­de flera behandlingar. Jesus ledde honom först ut ur byn, bort från tumult och pratande. Jakob skulle säga att botandet hindras när man talar i stället för att lyssna. ”Varje

Kortpredikan

– Jak 1:12-18 Ps 94:12.13a,14-15,18-19 Mark 8:14-21 – Aposteln påminner om några av trons ABC. Det är skillnad mellan fres­tel­se och prövning – även om det i bibeln uttrycks med sam­ma ord. Det är också skillnad mellan frestelse och synd. Gud frestar ingen. Frestelsen kommer från den onde och tänder män­niskans be­gär. Fäderna liknar begäret