Kortpredikan S. Agnes, jungfru och martyr

– 1 Sam 16:1-13 Ps 89:20-22,27-28 Mark 2:23-28 – ”Hur länge tänker du sörja över Saul?” Samuel kunde inte låta bli att sörja över Saul. Med sitt förnuft insåg han att Saul hade ställt sig utan­för Guds planer, men han kunde inte låta bli att sörja över hans tragiska öde. Denna känsla förlamade honom. Han

Kortpredikan

– 1 Sam 15:16-23 Ps 50: 8-9,16bc-17,21,23 Mark 2:1:8-22 – ”Lydnad är bättre än offer.” De monastiska fäderna hänvisar ofta till detta Samuels bistra svar till Saul. Det förutsätter att man förstår Samuels ord på ett andligt sätt. Amalekiterna, som på det historiska planet var Israels fiender, blir symboler för de andliga fienderna. Man kan

2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jes 49:3, 5-6 Ps 40:2,4ab,7-10 1 Kor 1:1-3 Joh 1:29-34 Botemedlet inför våra ögon Världen mår inte bra. Försöken att rädda henne är valhänta och splittrade. Det måste bli så om man inte vet vari världens avgörande sjukdom består. En läkare som slarvar med diagnosen är inte att lita på.     I dagens evangelium får

Kortpredikan S:t Eriks Domkyrkas invigning

– Heb 12:18-19, 22-24 Ps 84 Joh 4:19-24 – Vi firar vår domkyrkas invigning. Den symboliserar stiftets enhet omkring sin biskop. ”Där bis­kopen är, där är Kyr­kan”. (Ignatios av Antio­kia)  Samtidigt inleds böneveckan för de kristnas enhet. Att då hänvisa till de katolska tecknen på enhet kan låta för­mä­tet. Men det är vårt ödmjuka och

Kortpredikan S. Antonius, abbot

– 1 Sam 8:4-7, 10-22a Ps 89:16-19 Mark 2:1-12 – Folket vill ha en kung att styra dem, men deras motiv är grumliga. De vill vara som de andra folken. Ändå går Gud dem till mötes. Han låter smörja kungar, trots att han vet att de flesta skall svika och vara trolösa mot förbundet. Jesus

Kortpredikan

– 1 Sam 4:1-11 Ps 44:10-11,14-15,24-25 Mark 1:40-45 – ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Den spetälske tror på Jesu förmåga att bota. Han tror på Jesu gudomliga makt. Kanske minns han profetens ord: ”Gud kan göra allt vad han vill”. Nu vädjar han till Jesu barmhärtiga vilja och kärlek. Jesus grips av

Kortpredikan

– 1 Sam 1:9-20 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.ps) Mark 1:14-20 – I sin nöd utgjuter Hanna sin själ för Herren och ber om en son. Men hon gör också något me­ra. Hon lovar att ge sonen tillbaka till Herren för hela hans liv. Prästen Eli går i god för att Herren skall bönhöra henne. ”Gå

Kortpredikan S Hilarius av Poitiers, biskop o kyrkolärare

  – 1 Sam 9:1-4,17-19;10:1 Ps 116:12-19 Mark 2:13-17 – Samuelsböckerna, som vi under vardagsmässorna skall följa styvt tre veckor, berättar hur de tolv stammarna förenas till ett rike under Da­vid som kung. Samuel själv spelar en viktig roll. Hans födelse sker genom ett gudom­ligt in­gripande. Hans mor Hanna plågades svårt av sin barnlös­het. Hennes