Kortpredikan Paulus Omvändelse

– Apg 22:1-16 Ps 117 Mark 16:15-18 –

Paulus bländades. Ljuset på Damaskusvägen gjorde honom blind i tre dagar. När han fick synen tillbaka döptes han och började förkunna.

Men enligt sitt Galaterbrev var han en tid i ”Arabien” in­nan han träffade Petrus en första gång. Först senare träf­far han och förenas med de andra apostlarna.

Han behövde tid för att förstå vad han sett.

En av våra jesuiter jämför Paulus med vad som hände Ig­na­tius av Loyola på 1500-talet. Denne fick under en kort period av­gör­ande andliga insikter, men behövde sedan tio års studier för att rätt förstå och kunna förmedla det ljus han fått.

Vi får läsa om det Paulus har sett i hans tretton brev. Finns det, för­utom evangelierna, några andra texter som så förändrat värl­den?

Själv skriver han: ”Ty Gud, som sade: ’Ljus skall lysa ur mörk­ret’, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlig­het som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt sken”.

Kyrkan fortsätter att se in i det ljus Paulus drabbades av.

Hon gör det i varje eukaristi.