Kortpredikan

– Mal 3:1-4; 4:5-6 Ps 25:4b-5b,8-10,14 Luk 1:57-66 –

”Dan före dan” – så är det också liturgiskt. Vi ser det i dagens läsningar.

Dagen före julafton handlar om Johannes Döparen, vägröjaren. Om vi liknar honom vid en ”dag”, så blir hans ”dag” ”dagen fö­re Her­rens dag”.

Gör det någon skillnad om vi förbereder oss? Ser inte våra liv li­kadana ut i övermorgon? Tvivlet ligger nära och demonerna kan få fäste.

Också förberedelse måste göras i trons lydnad.

Bönen är hoppets språk.

Den som hoppas har redan del i det han hoppas på.