Kortpredikan S. Andreas, apostel

– Rom 10:9-18 Ps 19:2-5 Matt 4:18-22 –

Guds och Kristi ord ger inte bara information. Det rymmer en kraft som tränger in i och förvandlar ett trögt och tviv­lande hjärta.

Människan kan avvisa ordet. Tron ges inte utan männi­skans vilja och samverkan. Ändå förblir tron en gåva, förmedlad av dem som fått uppdraget, allt genom An­dens kraft.

Därför kan tron beskrivas som svar på en bön, också bönen om trons gåva: ”Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räd­dad”. Samtidigt är tron säkrare än tusen tvivel: ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam.” En enbart mänsklig övertygelse skul­le inte ha den­na styr­ka. 

Aposteln Andreas hade upptäckt att också korset rymde kraft. Antifonerna i den monastiska tidegärden är nästan över­tydliga.

Andreas tilltalar korset, nästan som en person: ”Jag har alltid älskat dig och önskat att få omfamna dig”. Liturgin uttryc­ker sig ofta så i passionstiden så: ”Var hälsad, O heliga kors”.

Ondskan står maktlös och förvirrad inför korsets kraft.

Andreas ber: ”Ta mig, o kors, från människorna, och ge mig till min Mästare, så att han kan ta emot mig genom dig (O, kors), han som återlöste mig genom dig ”.

Låt oss be om öppnade ögon för trons och korsets kraft.