Palmsöndagen

PALMSÖNDAGEN

Vid palmprocessionen: Mark 11:1-10

Inledningsord när kvistarna välsignas

Vi går in i Stilla veckan för att följa Herren i hans lidande. Men idag sker det under Hosiannarop och jubel. Vi vet att Jesu lidande slutar i seger. Folket i Jerusalem förstod intituitivt att det var en Konung som red in, även om jublet snart skulle bytas i andra rop. Låt oss påminna oss hans lidandes seger, både i våra motgångar och i våra framgångar. När vi följer Herren öppnar sig alltid en framkomlig väg. (Var och en kan gå Korsvägen med hjälp av texter i den katolska bönboken Oremus.)

Mark 14:1-15:47
Predikan

”Den mannen måste ha varit Guds son.” Repliken fälls av officeren för de soldater som korsfäste Jesus. Han måste ha haft ett öppet sinne, trots sitt blodiga uppdrag. Han avger ett av de första vittnesbörden om vad som skedde i det som tycktes ske. Hans ögon öppnades. Han ser att något händer som ingen hade räknat med. De flesta trodde att saken var ur världen, men det var då det började.

Processen mot Jesus fortsätter. Ständigt på nytt. Intelligenta och ihärdiga krafter försöker bli av med honom, men det tycks aldrig riktigt lyckas. Också hans kyrka får sina stänk av smädelse och förakt, även om hon, till skillnad från sin Herre, är långt ifrån oskyldig. Ingen religion i dagens värld är till närmelsevis så utsatt och på vissa platser förföljd som den kristna.

Varför dessa dåraktiga försök att göra sig av med Jesus? En kampanj i England, med blanketter och allt, försöker få människor att avsäga sig sitt dop. Men kampanjerna har det inte lätt. Hur gör man med en makt som ber för dem som förföljer? Hur gör man med en makt som lönar ont med gott?

Några upptäcker vad som händer under ytan. Några ser kärleken och kommer till tro på den. Officeren hade kommit för nära. ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Det är den tron vi nu bekänner.